Activiteit voor ouders

Thema avond: Executieve Vaardigheden (Datum nog niet bekend)

Een executieve functie (EF) is een hogere controlefunctie van de hersenen.

Executieve functies worden wel vergeleken met de taken van een ondernemer van een groot bedrijf:
De ondernemer moet allereerst in staat zijn om een algemene strategie te volgen om het bedrijf te leiden. Dit kan onder meer het verhogen van de productie, klanten tevreden stemmen of een goed personeelsbeleid voeren inhouden. Ten tweede moet relevante nieuwe informatie benut kunnen worden om de plannen of strategie eventueel te wijzigen of bij te stellen. Van de andere kant moet ook op de rem getrapt worden als blijkt dat acties ongewenste gevolgen kunnen hebben. Ten derde moeten meerdere taken gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden waarbij duidelijk moet zijn welke taak eventueel prioriteit moet krijgen. Ten slotte moet de ondernemer ook over sociale vaardigheden beschikken en het bedrijf naar buiten toe goed kunnen vertegenwoordigen.

Hoogbegaafde kinderen laten vaak een asynchrone ontwikkeling zien, ook op het gebied van de ontwikkeling van de executieve functies. Met name hun ontwikkeling op school verloopt anders dan bij de gemiddelde kinderen, waardoor ze hun EF niet altijd nodig hebben. Hierdoor worden ze minder goed ontwikkeld en getraint. En dat terwijl ze dit bij het complexer en groter worden van opdrachten wel nodig hebben.

Hoe signaleer je dit als ouder tijdig en wat kun je doen om ze alsnog te trainen.

Voor wie?

Ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Waar?

De Ruchte, Laan ten Roode 71, 5711 GB SOMEREN
(gratis parkeren)

Wanneer?

31 - 12 - 2099
19:00 uur - 21:00 uur

Groepsgrootte

20 personen

Kosten

De kosten voor deze thema-avond bedragen € 10,- p.p. incl. koffie/thee

Interesse? Meldt je hier aan voor de activiteit:

Privacyverklaring accepteren is vereist

Nog 20 plaatsen beschikbaar
Laat mij u helpen

Neem contact op

Privacyverklaring accepteren is vereist

button-arrow-icon